Stowarzyszenie Przyjaciół Śmigielskiej Kolejki Wąskotorowej

Poniżej prezentujemy informację o Stowarzyszeniu Przyjaciół Śmigielskiej Kolejki Wąskotorowej. W celu wybrania interesującej treści prosimy "kliknąć" w jeden z tematów.

  Powstanie i działalność Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Przyjaciół Śmigielskiej Kolejki Wąskotorowej zostało założone w grudniu 2004 r. Powstało, inspirowane zawiązaniem się nieformalnego Klubu Przyjaciół Śmigielskiej Kolejki, do którego jako pierwszy w czerwcu 2003 r. przystąpił Józef Cieśla – ówczesny Burmistrz Śmigla.
Przyjaciele śmigielskiej wąskotorówki postanowili założyć formalną organizację, aby móc ubiegać się o dodatkowe środki, umożliwiające podjęcie działań wspierających wąskotorówkę borykającą się, jak inne tego typu kolejki w kraju, z trudnościami finansowymi. Członkowie Stowarzyszenia wyznaczyli sobie cele, które zawarli w Statucie i które starają się realizować.
Głównym kierunkiem działalności Stowarzyszenia jest popularyzacja i promocja kolejki,  jako dziedzictwa kulturowego Śmigla. Stowarzyszenie ma już na swoim koncie kilka udanych przedsięwzięć, na które pozyskało środki zewnętrzne m.in. realizację projektu „Wąskotorówką w przeszłość regionu” wyróżnionego w XI edycji konkursu organizowanego przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego: „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii obszarów wiejskich”, a także współorganizację jubileuszowych imprez kolejkowych, przeprowadzenie zbiórek publicznych na rzecz remontu parowozu, czy współudział w wydaniu okolicznościowego opracowania książkowego „Od Śmigielskiej Kolei Powiatowej po Śmigielską Kolej Dojazdową”. 
Organizacja skupia kilkunastu członków. W 2011 r. Walne Zebranie Stowarzyszenia na wniosek Zarządu przyznało pierwsze honorowe członkowstwo. Nadało je Wiesławowi Szczepańskiemu, by w szczególny sposób docenić jego działania podejmowane dla ratowania śmigielskiej wąskotorówki.

  Statut

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Śmigielskiej Kolejki Wąskotorowej

end faq

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie Przyjaciół Śmigielskiej Kolejki Wąskotorowej
Ul. Dworcowa 2, 64-030 Śmigiel
Numer KRS: 0000238946
Osoba do kontaktu: Anita Kasperska – sekretarz Stowarzyszenia, tel. 65 5186 911
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zarząd Stowarzyszenia:
Prezes: Włodzimierz Drótkowski
Zastępca Prezesa: Józef Cieśla
Skarbnik: Roman Ratajczak
Sekretarz: Anita Kasperska
Członek Zarządu: Mieczysław Łupicki

Brak grafik
Najnowsze informacje
Kontakt z operatorem

ZGKiM Śmigiel Sp. z o.o.
ul. harcmistrza Łukomskiego 19
64-030 Śmigiel
tel.: 65 518O O37

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
WWW: www.kolejka.smigiel.pl
FACEBOOK: kolejka.smigiel